Algemene Voorwaarden van stichting Artiestkado

Hierna volgen de algemene voorwaarden van Stichting ArtiestKado (“de Stichting”), gevestigd en kantoorhoudende te (6828 HJ) Arnhem, aan de Dullertstraat 29. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de raadpleging en het gebruik van de onderhavige website (ArtiestKado.nl) en de dienstverlening van de Stichting.

De dienstverlening van de Stichting is kosteloos en houdt het volgende in.

De Stichting biedt aan artiesten (“Artiest(en)”) en het publiek (“Aanvragers”) een online platform (“ArtiestKado”) waar Artiesten en Aanvragers samen komen voor het ontwikkelen, produceren en aanbieden van een ‘online’ video optreden.

Hoe werkt ArtiestKado?

 • De Artiesten schrijven zich in en maken een account en artiestenprofiel aan met een omschrijving van muziekgenre, een korte bio en vermelding van hun eigen artiestenwebsite.
 • De Aanvragers die aan een ander een “verrassingsoptreden” van een Artiest op video (beeld en geluid) cadeau willen doen (“Video”), schrijven zich in en maken een account en profiel aan met een briefing, waaronder de reden van het cadeau en het gewenste muziekgenre (“Aanvraag”).
 • De Artiesten krijgen toegang tot alle Aanvragen, nadat hun account en artiestenprofiel is goedgekeurd.
 • De Artiesten kunnen vervolgens een Aanvraag uitkiezen, waar zij gehoor aan zouden willen geven.
 • In de Aanvraag staat, van wie, voor wie en waarom de Aanvraag is.
 • De Artiest produceert vervolgens de Video; indien de Artiest nog vragen heeft, is contact met de Aanvrager in de chat op ArtiestKado mogelijk.
 • Na voltooiing van de Video uploadt de Artiest de Video via het zgn. videoplatform van ArtiestKado en verstuurt de Artiest de Video in de chat met de Aanvrager op ArtiestKado.
 • De Artiest en Aanvrager nemen geen kennis van elkaars persoonlijke e-mailgegevens.
 • De Stichting zal (een eigen  selectie van) de Video’s vertonen op ArtiestKado en te delen via haar eigen account/kanaal op sociale media.

hierna te noemen: ”de Dienstverlening”.

 

Voor de Aanvragers

 • Aanvragers maken kans op een Video. Zij hebben derhalve geen recht op een Video.
 • Aanvragers mogen de Video uitsluitend delen (i) met de persoon of personen waarvoor de Video volgens de aanvraag bestemd is en (ii) op zijn of haar eigen account voor sociale media. Ieder ander gebruik is verboden.
 • De Aanvraag is zichtbaar voor de Artiesten die zich hebben ingeschreven op ArtiestKado.
 • De Aanvragers verkrijgen geen enkele intellectueel eigendomsrecht op de Video.
 • De Aanvragers mogen de Video op geen enkele andere wijze gebruiken dan als in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk toegestaan.
 • Onder meer zijn niet toegestaan (i) ieder gebruik van de Video voor commerciële of promotionele doeleinden, (ii) iedere vorm van verveelvoudiging van de Video (zoals downloaden) en (iii) het wijzigen van de Video.
  • Voor zover vereist, verleent de Aanvrager aan de Stichting het recht om de Video in het kader van ArtiestKado en de Dienstverlening te gebruiken.
 • De persoonsgegevens van de Aanvragers die worden gedeeld met de Artiesten worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Verwezen kan worden naar de Privacyverklaring op ArtiestKado.nl.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan de Aanvraag. Donaties door de Aanvragers zijn vrijwillig en ten behoeve van het Rode Kruis.
 • Aanvragers kunnen hun account te allen tijde verwijderen. De persoonsgegevens zijn dan niet meer zichtbaar voor de Artiesten.
 • Aanvragers die wensen dat de Video die zij hebben aangevraagd, wordt verwijderd, kunnen daartoe een verzoek aan de Stichting doen via aanmelden@artiestkado.nl .Vervolgens zal de Stichting de Video van ArtiestKado verwijderen.
 • Voor zover de Artiest de Video op welke wijze dan ook gebruikt of heeft gebruikt, is de Stichting daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Voor de Artiesten

 • De Artiest verleent aan de Stichting het recht om de Video in het kader van ArtiestKado en de Dienstverlening te gebruiken.
 • De Artiest verleent aan de Aanvragers het recht om de Video uitsluitend te delen (i) met de persoon of personen waarvoor de Video volgens de aanvraag bestemd is en (ii) op zijn of haar eigen account op sociale media.
 • Alle overige rechten met betrekking tot de Video zijn voorbehouden aan de Artiesten en de makers daarvan.
 • De Artiest staat er voor in, dat de Stichting en de Aanvragers de Video ongehinderd en zonder aanspraken van derden kunnen gebruiken op de wijze zoals hierboven limitatief bepaald.
 • De Artiest is verantwoordelijk voor de inhoud van de Video.
 • De Artiest mag de Video op zijn of haar eigen artiestenwebsite of op zijn of haar eigen account voor sociale media weergeven, maar uitsluitend door middel van de zgn. videoplayer op ArtiestKado. Ieder ander gebruik van de Video door de Artiest is niet toegestaan.

Artiesten die wensen dat de Video die zij hebben geproduceerd en geüpload, wordt verwijderd, kunnen daartoe een verzoek aan de Stichting doen via aanmelden@artiestkado.nl. Vervolgens zal de Stichting de Video van ArtiestKado verwijderen.