Privacy verklaring

Privacy verklaring 

 

ArtiestKado is een website van Stichting ArtiestKado (“de Stichting”), gevestigd en kantoorhoudende te (6828 HJ) Arnhem, aan de Dullertstraat 29. De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

 

Doel van en rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens kunnen door de Stichting worden gebruikt in het kader van haar dienstverlening, haar bedrijfsvoering en voor verbetering en beheer van haar website ArtiestKado.nl (“ArtiestKado”). 

 

Rechtsgrondslagen voor verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van afspraken die de Stichting met u maakt, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Stichting, haar relaties en/of derden. 

 

Persoonsgegevens 

De Stichting verwerkt onder andere titel, naam, e-mailadres en overige informatie die noodzakelijk is voor haar verwerkingsdoelen. De Stichting verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van één van haar verwerkingsdoelen van derden verkrijgt. Uw persoonsgegevens worden door de Stichting beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie 

 

Cookies 

Om bezoeken aan ArtiestKado te optimaliseren houdt de Stichting anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. 

 

Bewaartermijn 

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor haar verwerkingsdoelen. 

De gegevens worden bewaard op beveiligde servers. 

 

Persoonsgegevens en derden 

De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor haar verwerkingsdoelen. 

 

Wijzigingen 

De Stichting behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom deze privacyverklaring regelmatig te controleren. 

 

Uw rechten 

U hebt het recht om de Stichting te verzoeken aan u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan support@artiestkado.nl